Advokatfirman Lege AB


VÅRA FAMILJEJURISTER
ERBJUDER FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatfirman Lege AB


VÅRA FAMILJEJURISTER
ERBJUDER FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatsamfundet Jönköping

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Våra jurister har flera års erfarenhet inom familjerättsliga ärenden


Advokatfirman Lege är en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskilt fokus på familjerätt. Våra familjejurister åtar oss årligen många uppdrag som juridiskt ombud för klienter som är föremål för en vårdnadstvist. Det är även vanligt att man anlitar en jurist från Advokatfirman Lege för att få hjälp i ärenden om faderskap, tvister om omfattningen på umgänget med det gemensamma barnet och frågor om fastställande av faderskap. Staten kan i vissa fall ersätta dina advokatkostnader kontakta din familjejurist för mer information.

Anlita ett ombud tidigt in i vårdnadstvisten


Det är viktigt att man tidigt engagerar en advokat om man bedömer att man har hamnat i meningsskiljaktigheter som riskerar att leda till en vårdnadstvist. Lagstiftningen ställer höga krav på att man som vårdnadshavare kan samarbeta med den andra föräldern. Det är därför av stor vikt att man kopplar in en familjejurist tidigt in i processen, så att man inte fattar några oöverlagda beslut som sedan kan vara till ens nackdel vid en eventuell prövning i tingsrätten i Jönköping.


Det är av stor vikt att du förhåller dig saklig under hela processen. Även om en vårdnadstvist är en mycket känslomässigt uppslitande tvist, så är det viktigt att man som förälder inte låter känslorna styra ens agerande under en vårdnadstvist. Därav är vikten av att ha en erfaren familjejurist vid din sida stor. En domstol har i en vårdnadstvist att bedöma vilken lösning som är förenlig med barnets bästa. Det är därför viktigt att man som förälder agerar ansvarsfullt, rimligt och omdömesgillt i processen. Våra familjejurister har lång erfarenhet av att hantera sina klienter samt deras känslor.

Ring & boka tid för en fri konsultation med en av våra advokater i centrala Jönköping


Det kan finnas skäl att anföra argument varför den andra föräldern inte bör ha vårdnaden, men man bör avstå från att i svepande termer baktala den andra föräldern. Det kommer inte vara positivt för dig i en eventuell domstolsprövning i tingsrätten i Jönköping. Ta hjälp av en jurist eller advokat från Advokatfirman Lege som kan föra din talan i en vårdnadstvist på ett sakligt och juridiskt stringent sätt. Kontakta din familjejurist så en fri inledande rådgivning.


Det finns goda möjligheter att få kostnaderna för en jurist eller advokat från Advokatfirman Lege ersatt via din hemförsäkring. I de allra flesta hemförsäkringar ingår en så kallad rättsskyddsförsäkring, som ersätter hela eller delar av kostnaderna för ett juridiskt biträde. Advokatfirman Lege hjälper dig som hamnat i en vårdnadstvist eller annan tvist inom familjerätt att ansöka om ersättning ur din rättshjälpsförsäkring.

Om du saknar hemförsäkring kan ibland staten ersätta advokatkostnaden


Ifall du saknar en försäkring som täcker dina advokatkostnader så kan du i många fall få ersättning av staten för delar av dina advokatkostnader. Det är något som man kan bli beviljad efter en ansökan hos rättshjälpsmyndighen. Advokatfirman Lege hjälper dig att göra en sådan ansökan om det blir aktuellt. Våra familjejurister besvarar samtliga frågor du har oavsett ifall det leder till någon rättsprocess eller inte. Vi är utöver Jönköping även verksamma i Malmö.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.