Advokatfirman Lege AB
din advokat i Jönköping


VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATER
ERBJUDER DIG EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Advokatfirman Lege AB 


VÅRA JURISTER SAMT ADVOKATER
ERBJUDER FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatsamfundet Jönköping

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Våra jurister tillvaratar alltid klientens intressen

Advokatfirman Lege AB är en byrå specialiserade inom familjerätt & brottmål. Vi agerar ombud åt klienter i Jönköping inom ärenden såsom vårdnadstvister, umgänge m. fl. Med över 15 års erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete inom familjerätt så har vi god möjlighet att hjälpa varje enskild klient, oavsett hur dennes situation ser ut.

Vi anstränger oss till det yttersta för att klienten ska nå framgång i sitt ärende. Därför lägger vi stort fokus på att lyssna in klientens behov och situation i syfte att kunna företräda dennes intressen på bästa sätt.


Om du stöter på juridiska problem bör du kontakta en advokat med dokumenterad erfarenhet av domstolsärenden kopplat till familjerätt. Det spelar en avgörande roll för utgången i ditt mål om ditt ombud har lång erfarenhet av att processa i domstol. En erfaren jurist vet på vilket sätt en klients intressen företräds bäst i en domstol.

Advokatfirman Leges medarbetare har lång erfarenhet av att företräda klienter i familjerättsliga ärenden.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Kontakta våra familjejurister för en fri inledande rådgivning


Advokatfirman Lege har ett stort engagemang för familjerätt. Det är ett rättsområde som är mycket viktigt för den enskilde människan. Vi lägger därför mycket tid och energi för att varje klient ska få så mycket gehör för sin vilja som bara är möjligt. Det är av stor vikt att ha en påläst och kunnig advokat om man hamnar i en vårdnadstvist eller i en annan tvist beträffande familjerätt. Om du anlitar en jurist från Lege kan du vara trygg med att du kommer få en jurist som anstränger sig för att förstå din situation och som arbetar fram en stabil juridisk argumentation som kan vinna rättsligt stöd, om tvisten skulle nå domstol.


Det är många som oroar sig för kostnaderna för att anlita en jurist eller advokat i Jönköping. Vår erfarenhet är att detta som oftast inte är något större problem. De allra flesta som bor i Jönköping har en rättskyddsförsäkring inom sin hemförsäkring som ersätter stora delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud. Om du saknar en sådan försäkring kan du i många fall få väsentliga delar av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud ersatt via den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att utröna vilka möjligheter du har att få kostnaderna ersatta i samband med att du tar kontakt med oss för en inledande fri rådgivning.

Vilka är vi?


Advokatfirman Lege är en byrå med särskild inriktning på familjerätt. Vi företräder dig som bor i Jönköpings Län i alla typer av tvister inom det familjerättsliga området. Vi bistår dig oavsett vilken omfattning och komplexitet tvisten har. Om du behöver en jurist som kan företräda dig i en vårdnadstvist eller i ett annat ärende kopplat till familjerätt så är du välkommen att kontakta oss.


Våra jurister åtar sig uppdrag med ett stort engagemang, vi tillgodoser klientens intressen. En jurist inom familjerätt behöver både vara påläst på rättsläget och vara beredd att avsätta mycket tid och engagemang för att förstå sig på omständigheterna i det enskilda fallet.

Advokatfirman Leges jurister erbjuder alltid en första kostnadsfri kontakt till dig som behöver juridisk konsultation i Jönköping. Om du behöver ett ombud i en vårdnadstvist så är du välkommen att höra av dig till oss för ett kostnadsfritt samtal.


Vi kan ge dig konkreta råd om hur vi kan hjälpa dig med ditt ärende. Målet är att du som klient ska bli så nöjd som möjligt. Hör av dig till oss via e-post eller telefon så kontaktar vi dig för en inledande rådgivning.

Ledande advokatbyrå i Jönköping 


Ett av de vanligaste ärendena inom familjerätt handlar om vårdnadstvister. En vårdnadstvist är en mycket prövande process. Det är en prövande process rent känslomässigt, som ofta är mycket jobbig för alla inblandade parter. Lagstiftningen kring vårdnad om barn är därutöver mycket komplicerad och det kan vara svårt att som lekman företräda sig själv på bästa sätt i en vårdnadstvist.


Vi företräder dig som hamnat i en vårdnadstvist i Jönköping. Vi företräder dina intressen på ett sakligt och korrekt sätt, med målet att du ska nå framgå med dina ståndpunkter och yrkanden. Den inledande kontakten med oss är alltid kostnadsfritt. Välkommen att höra av dig till oss för att höra om hur vi kan bistå dig i ditt ärende.

våra advokater samt jurister är även verksamma i linköping
VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR
Justitia staty på skrivbord

Ja, det finns en kommunal enhet i Jönköpings Kommun som bistår med familjerättsliga frågor. Men de kan inte företräda dig i en domstol, då måste du vända dig till en advokatbyrå.

Jönköpings Tingsrätt är den domstol som handlägger ärenden om vårdnadstvist för barn bosatta i Värnamo, Jönköping, Gisslaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö och Vaggeryd.

Föräldrar som inte kan kommer fram till en lösning om vad som är den bäst lämpade boende samt umgänge situationen för sitt/sina barn kan man boka tid hos socialförvaltningen för ett samtal. Ambitionen med samtalet är att komma fram till en lösning som föräldrarna är nöjda med. Lösningen ifråga ska alltid vara den som bäst går hand i hand med barnet/barnens behov.

Familjerätt Jönköping
Advokatbyrå Jönköping logotyp

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Ja, vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för dig som är misstänkt för brott i Jönköping.